Welcome to our website

Kompaniýa habarlary

  • RAMI Solitaire bilen tanyşlyk

    Gelip çykyşy XVII asyrda Europeewropada ýüze çykan köp sanly kartoçka oýunlarynda şol bir nokady ýa-da ýygyndy toplumyny emele getirýän mazmun bar.Gadymy hytaýly Mahjong raminiň uzak atasy diýlip bilner, ýöne häzirki rami 19-njy ýarymyň ikinji ýarymyndan bäri Meksikada meşhur ...
    Koprak oka