Welcome to our website

Habarlar

 • RAMI Solitaire bilen tanyşlyk

  Gelip çykyşy XVII asyrda Europeewropada ýüze çykan köp sanly kartoçka oýunlarynda şol bir nokady ýa-da ýygyndy toplumyny emele getirýän mazmun bar.Gadymy hytaýly Mahjong raminiň uzak atasy diýlip bilner, ýöne häzirki rami 19-njy ýarymyň ikinji ýarymyndan bäri Meksikada meşhur ...
  Koprak oka
 • “Dominoes” -iň gelip çykyşy we manysy näme?

  Dominoes domino, agaçdan, süňkden ýa-da plastmassadan ýasalan gönüburçly domino.Oýnanyňyzda dominolary belli bir aralykda yzygiderli tertipläň, ilkinji dominolara ýuwaşlyk bilen degiň, beýleki dominolar bolsa zynjyrly reaksiýa döreder we öz gezeginde ýykylar.Domino güýmenje ...
  Koprak oka
 • Bir toplum 24000 dollara satyldy.Epidemiýa sebäpli poker meşhur boldy we LV ýöriteleşdirilen çipleri işe girizdi

  Golaýda lýuks marka Louis Vuitton lýuks we açgöz 24000 dollarlyk poker çip toplumyny satuwa çykardy.Elbetde, fransuz moda kompaniýasy “covid-19” blokadasy wagtynda pokeriň ýokarlanandygyny gördi.Ordinaryönekeý adamlaryň oýunlary Lýuks köp bolsa-da ...
  Koprak oka