Welcome to our website

Omörite LOGO PP zar poker çipleri 11.5g

Gysga düşündiriş:

Özüňiziň 2 tonly poker çipleriňizi ýasamak isleýärsiňizmi?Çipler ajaýyp deňagramly bolup, hakyky kazino çipleriniň daş keşbine we duýgusyna eýe. 11,5 gram zar çyzygy “Poker Chip” iň meşhur poker çipidir.Bu çipler goşmaça agyrlyk üçin demir goýlan ýokary hilli palçykdan ýasalan materialy ulanyp, iki aýry reňk bilen sanjym edilýär.Klassiki poker çip dizaýnynda alty sany gapma-garşylykly bellik we her tabyň arasynda galypdan ýasalan nagyş şekili bar.Bu poker çiplerinde Dipler we çipleriň ýüzüne zolaklar bar.Poker çipleri 4 dürli reňkde bolýar (gyzyl, ýaşyl, gök, gara).Beýleki panton reňklerini hem düzüp bileris.

25/50 Çipler toplumy

Reňk - Ak we beýleki reňkli reňk

Agramy - 11.5g Poker çipleri

Ölçegi - 40mm diametri

Material - Kompozit poker çipleri

Gymmatlyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

image1

Parametrler

Önümiň ady 40mm pp poker çipleri
Material pp
Ölçegi Surat 40mm * 3,5mm,
Agramy Surat 11.5g / pc,
Poker çipleriniň reňki Surat gyzyl gök ak ýaşyl we beýleki adaty reňkdir
Nusga wagty 1-2 iş güni
MOQ 10 bölek

Nusgalar

PP dice poker chips (2)
image3
image4
image5
2

5 sagat mugt dizaýn

8 sagadyň dowamynda mugt nusga

3 günüň içinde çalt eltip bermek

Kassino garnituralarynyň hemmesini şu ýerden tapyp bilersiňiz

Gaplamak

KALE

Adatça gaplamak:Çipleriň eliňize gelende gowy goralmagyny üpjün etmek üçin gysgaldylan rulon üçin 25pc, soňam köpük gutusyna 500pc, soň köpük gutusyny karton kartonyna salyň.

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod.
S: Nusga berýärsiňizmi?
J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, poker çiplerimiz mugt dizaýn, mugt nusga.
S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 10 sany kompýuter satyn alyp bilerinmi?
J: Biz zawod, şonuň üçin 10 sany kompýuter gowy.
S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?
J: Islendik logotip çap edilip bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.
S: Töleg nähili?
J: Töleg Paypal, TT we beýleki usullar arkaly amala aşyrylyp bilner.

Müşderiniň pikirleri

123

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler