Welcome to our website

Biz hakda

fa
logo

“ShengZhou Kaile” dynç alyş önümleri ş.

2011-nji ýylda Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Şengzhouou şäherinde ýerleşýän Kaile zawody.Zawodymyz Ningbo portundan 100 km uzaklykda we Şanhaýda, yiwu şäheriniň gapdalynda ýerleşýär.Allhli harytlary şu ýerden tapyp bilersiňiz.

$
Satyş
Döredildi
%
Hil

Köp ýyllyk ösüşden soň, kaile önümleri içerde we daşary ýurtlarda gowy garşylandy.Productshli önümlerimiz ekologiýa taýdan arassa.Önümlerimiz EN71, ASTM63-17 we ş.m. geçip biler.

Domino üçin melamin domino we akril domino bar, adatça goşa 6, goşa 9, goşa 12;Paket üçin agaç guty, pvc guty, plastmassa guty, galaýy guty, karton guty bar, biz diňe domino gutusyny däl, domino kafelini hem ýasap bileris.Domino kafelinde reňkli logotip ýa-da ýekeje reňk nyşany çap edilip bilner.Domino kafel adatyndan başga, domino görnüşini hem düzüp bileris.

Poker çipleri üçin, saýlamak üçin dürli materiallarymyz bar, palçykdan ýasalan çipler, keramiki poker çipleri, abs poker çipleri we akril poker çipleri we ş.m., kazino önümleriniň hemmesini üpjün edýäris.

Zawodyň artykmaçlygy, ýylylyk geçiriji çap ediş dominlerimiz, keramiki poker çipleri ýaly köp sanly oýun toplumyny düzüp biler, köp müşderi bu ýyllarda bize sargytlary gaýtalaýar.

Kaile topary, keramiki poker çipleri ýaly hilini barlamak üçin käbir nusgalary mugt edip biler, mugt dizaýn we nusgalar bilen üpjün edýäris, çipleri kanagatlandyrýançaňyz, soň dowam ederis, barlamak üçin köp surata düşeris gowşurmazdan ozal.

Keýliň ýyllyk satuwy ýylda 10 million ABŞ dollaryndan geçdi, zawodymyz dünýä belli meşhur markalar bilen gowy hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.Maşgala oýunlary, RegalGames, Junior Learning, Wolf Casino we ş.m.

“Esasy bahalar, öndürijilikli önümçilik wagty we satuwdan soň gowy hyzmat” biziň işimiz.Özara ösüş we peýdalar üçin has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga umyt baglaýarys.Domino, rummy, poker çipleri, kazino önümleri, stol oýunlary gerek bolsa, jaň ýa-da e-poçta bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Ony alanymyzdan soň ilkinji gezek jogap bereris.

Zawod we topar

fat (3)
fat (2)
fat (1)