Welcome to our website

8 reňkli keramiki çipler 10g adaty logo

Gysga düşündiriş:

Keramiki çipler keramikadan ýasalýar, keramiki çipler ajaýyp tekiz we elini gowy duýýar.

Adatça paýhasly oýunçylaryň arasynda iň esasy saýlaw.Keramiki çipler içerki dizaýn bilen gelýär (stiker däl).Hil we agram taýdan bu çipleri ýeňip bolmaz.Poker oýnaýanlaryň 90% -i keramikany has gowy görer.

Keramiki çiplere palçykdan ýasalan çipleriň arasynda gowy işleýän oňat çip toplumyny gözleýänler, bularyň käbirini satyn almak gowy bolardy.Birleşdirilen we palçyk çiplerinden bir ädim ýokaryk, keramiki çipler has ýumşak, has gowy hilli we has berk berklige eýe.Bu çipler, şeýle hem, bir poker duýgusynyň üstünden gowy süýşýär we çip hilelerini palçykdan has aňsatlaşdyrýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

poker chips

Parametrler

Önümiň ady 39 mm keramiki poker çipleri
Material Keramika
Ölçegi Surat 39mm * 3,5mm,
43mm * 3,5mm, 48.5 * 5.5mm we 83.5 * 52.5 * 3.5 hem bar
Agramy Surat 10g / pc,
12g / pc, 26g / pc, 39g / pc hem bar
Poker çipleriniň reňki islendik reňk sazlap biler
Nusga wagty 1-2 iş güni
MOQ 10 bölek

Nusgalar

ceramic chips (3)
ceramic chips (2)
2

5 sagat bilen mugt dizaýn

3 günüň içinde çalt eltip bermek

8 sagadyň dowamynda mugt nusga

ähli kassino garnituralaryny şu ýerden tapyp bilersiňiz

Gaplamak

KALE

Adatça gaplamak:Çipleriň eliňize gelende gowy goralmagyny üpjün etmek üçin gysgaldylan rulon üçin 25pc, soňam köpük gutusyna 500pc, soň köpük gutusyny karton kartonyna salyň.

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod.
S: Nusga berýärsiňizmi?
J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, poker çiplerimiz mugt dizaýn, mugt nusga.
S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 10 sany kompýuter satyn alyp bilerinmi?
J: Biz zawod, şonuň üçin 10 sany kompýuter gowy.
S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?
J: Islendik logotip çap edilip bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.
S: Töleg nähili?
J: Töleg Paypal, TT we beýleki usullar arkaly amala aşyrylyp bilner.
S: Keramiki poker çipleri gowymy?
J: Hawa, zawodymyz her gün keramiki poker çipleri barada gowy seslenme alýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler