Welcome to our website

600. Akril gapda goýlan 1000 39mm poker çipleri

Gysga düşündiriş:

Kazino duýgusyny indiki öý oýnuňyza ýetirmek isleseňiz, bu 600 ýa-da 1000 sany akril poker çip göterijisi iň oňat çözgütdir.Bizde 2 ýa-da 1000 sany poker çipi bar.
Her bir daşaýjy berkidilen burçlar bilen çydamly akril bilen gurlupdyr.Üsti aňsatlyk bilen açylýar we ygtybarly tutawaç çipleriňizi bir ýerden başga ýere daşamagy amatly edýär.Daşaýjy takmynan 10 ″ L x 8 ″ W x 13 ″ H.
Howpsuzlyk işgäri oýun stoluna köp mukdarda çip gowşuranda, kazinoda görjek şol bir daşaýjy görnüşiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1

Meýletin

Aboveokardaky aşak düşýän görnüşe görä alty (6) ýa-da on (10) akril çip tarelkasy goşulyp bilner.Her çip tarelkasynda 100 çip bar.Bu akril göteriji, ulanylmaýan wagtyňyz poker çipleriňizi saklamak üçin ajaýyp, şeýle hem möhüm çipleriňizi görkezmegiň ajaýyp usuly bolup hyzmat edýär.

Iň agyr we dowam etdirilen bu 600 ýa-da 1000 sany akril göterijini goşmaça 10 akril çip çüýşesi bilen islendik poker höwesjeňi üçin ajaýyp sowgat ideýasy döredýär.

Parametrler

Önümiň ady Akril gapda goýlan 600 / 1000pcs 40mm poker çipleri
  600 sany poker çipsi akril gap 1000 poker çip akril gap
Material akril akril
Ölçegi 235mm * 180mm * 154mm 233mm * 184mm * 254mm
Agramy 2184g / HK 2424g / HK
Potensial 600 sany poker çipleri,6 sany 100 akril gap 1000kompýuter poker çipleri,10kompýuter 100 akril gap
Reňk Gara we aç-açan
Pakage 4PCS / CTN 2PC / CTN
   

Nusgalar

7
3

Akril gapda goýlan 600pcs 40mm poker çipleri

Akril gapda goýlan 1000pcs 40mm poker çipleri

6
4
5
1
8
2
r

Gaplamak

e

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod.
S: Nusga berýärsiňizmi?
J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, poker çiplerimiz mugt dizaýn, mugt nusga.
S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 10 sany kompýuter satyn alyp bilerinmi?
J: Biz zawod, şonuň üçin 1pc gowy.
S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?
J: Islendik logotip çap edilip bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.
S: Töleg nähili?
J: Töleg edip bilerPAýpal, TT we beýleki ýollar.

Müşderiniň pikirleri

123

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler