Welcome to our website

10 reňk 40 mm ýyldyzly palçykdan ýasalan poker çipleri

Gysga düşündiriş:

Palçykdan ýasalan çipler, poker oýnanda iň meşhur çipdir.Olara aýratyn ses we duýgy bar.Bu size umumy has gowy oýnamak tejribesini berýär.Palçyk çipleri bilen oýnanyňyzdan soň, başga zat bilen oýnamak islemersiňiz.Palçykdan ýasalan çipleriň hemmesi palçyk / birleşdirilen material garyndysy bilen ýasalýar.Birleşdirilen (plastmassa / pvc) material çipe güýç berýär.

Palçyk çipleriniň agramy 10,5 gramdan aşa agyr 15 grama çenli.Kazinolaryň we kartoçkalaryň köpüsinde agramy 14 gram bolan çipler ulanylýar.Palçykdan ýasalan çipleri 25 çip bukjasynda ýa-da 200 çipden 1000 çipe çenli ululykdaky birnäçe çip toplumynda satyn alyp bolýar.Chhli çip stilleri bilen toplumlar elýeterli bolmazlygy mümkin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

poker chips

Parametrler

Önümiň ady 40 mm toýun poker çipleri
material toýun
Ölçegi Surat 40mm * 3,5mm,
Agramy Surat 14g / pc
Poker çipleriniň reňki islendik reňk sazlap biler
Nusga wagty 1-2 iş güni
MOQ 10 bölek

Nusgalar

clay poker chips1
clay poker chips3
2

5 sagat bilen mugt dizaýn

8 sagadyň dowamynda mugt nusga

3 günüň içinde çalt eltip bermek

ähli kassino garnituralaryny şu ýerden tapyp bilersiňiz

Gaplamak

KALE

köplenç gaplamak: gysgaldylan rulon üçin 25pc, soňam köpük gutusyna 500pc, soňra köpük gutusyny karton kartonyna salyň, çipleriň eliňize gelende gowy goramagyny üpjün ediň.

Sorag-jogap

S: Zawodmy?
J: Hawa, biz zawod.
S: Nusga berýärsiňizmi?
J: Elbetde, nusgalar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, poker çiplerimiz mugt dizaýn, mugt nusga.
S: Men bölek satyjy, Synag zakazy üçin diňe 10 sany kompýuter satyn alyp bilerinmi?
J: Biz zawod, şonuň üçin 10 sany kompýuter gowy.
S: Logotip üçin öz dizaýnymyz bar.Olary öndürip bilersiňizmi?
J: Islendik logotip çap edilip bilner, has giňişleýin barlamak üçin logotipi iberiň.
S: Töleg nähili?
J: Töleg Paypal, TT we beýleki usullar arkaly amala aşyrylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler