Welcome to our website

Biz hakda

KAILE diňe domino we kazino önümlerinde, beýleki oýun önümlerinde-de ussat.

Möhüm bahalar, netijeli önümçilik wagty we satuwdan soň gowy hyzmat

“Sheng Zhou Kaile” dynç alyş önümleri kärhanasy, domino, poker çipleri, küşt, zar we beýleki önümleri öndürmekde ýöriteleşen öňdebaryjy öndürijilerden biridir.

2011-nji ýylda döredilen Kaile zawody, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Şengzhouou şäherinde ýerleşýär.Zawodymyz Ningbo portundan 100 km uzaklykda we Şanhaý portuna gaty ýakyn ýerde ýerleşýär.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň